Hakkı Kamil Beşe

Hakkı Kamil Beşe (075)

(079)

Çiftçi Kalaycıoğlu Kamil Bey'in oğludur. 1899 (1315) yılında Kastamonu'nun Araç Kazasının Moğsu Köyünde doğmuş, 1923'de Mülkiyeden mezun olmuştur.

Divanı Muhasebat Üçüncü Sınıf Murakıbı iken, 25.10.1926'da, sınavla Müfettiş Muavini olarak Teftiş Kuruluna girmiş, bu arada staj amacıyla Fransa'ya gönderilmiştir. İkinci Sınıf Maliye Müfettişi iken Maliye Tetkik Heyeti Azalığına atanmış (1928-1939); daha sonra İktisat Vekâleti Teftiş ve Murakebe Heyeti Reisliği (1939-1943), Başvekâlet Müsteşar Muavinliği (1943-1948), Vakıflar Umum Müdürlüğü (1948-1950) görevlerinde bulunmuş; bu görevde iken isteğiyle emekliye ayrıldıktan sonra, bir süre İş Bankası Yönetim Kurulu, 1961 yılında da Kurucu Meclis Üyeliği yapmıştır. 15.01.1982 tarihinde vefat etmiştir.

Fransızca bilmekte idi.

Basılmış Eserleri:

(1)Memurlar Hakkında Muhakeme Usulleri (1943)

(2) Tek Çarık Yüzbaşı (Hikâyeler) (1946)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni