Halid Nazmi Keşmir

Halid Nazmi Keşmir (066)

(069)

Konya Vâlilerinden ve Dâmat Ferit Kabinesi Dahiliye Nâzırlarından Cemil Bey'in oğludur. 1897 (1313) yılında İbradı'da doğmuş, Saint Joseph Fransız Kolejinden sonra, 1921 yılında Mülkiyeden mezun olmuştur.

Konya Vilâyeti Umuru Hukukiye Müdürlüğünde (1921-1924), Üçüncü Sınıf Mülkiye Müfettişliğinde (1924-1925), Divan-ı Muhasebat Murakıplığında (1925) bulunmuş; 17.11.1925 tarihinde, sınavla Müfettiş Muavini olarak Teftiş Kuruluna girmiştir. Teftiş Kurulundan 1933 yılında ayrılarak, Maliye Vekâleti Nakit İşleri Şube Müdürlüğünde (1933-1936), Nakit İşleri Umum Müdürlüğünde (1936-1938), İktisat ve Ticaret Vekâleti Nakit İşleri Şube Müdürlüğünde (1933-1936), İktisat ve Ticaret Vekâleti Müsteşarlığında (1939-1942) bulunmuş; bu arada S.B. Okulunda Maliye Öğretim Üyeliği (1936-1942) yapmıştır. 1942 yılında Tokat Mebusu olarak T.B.M.M.'ne girmiş, 1946 yılında Maliye Bakanı olmuştur. 23.03.1948 tarihinde vefat etmiştir.

Fransızca ve İngilizce bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni