Halil Hilmi Ayan

Halil Hilmi Ayan (080)

(083)

Maliye Tahsildarlarından Abdurrahman Bey'in oğludur. 1904 (1320) yılında Bursa'da doğmuş, 1927'de Mülkiyeden mezun olmuştur.

Kısa bir süre Ziraat Bankasında çalışmış, 20.09.1928 tarihinde açılan sınavı kazanıp Müfettiş Muavini olarak Teftiş Kuruluna girmiştir. Maliye Başmüfettişi iken, 22.11.1943 tarihinde, Hazine Umum Müdürlüğüne atanmış; daha sonra, Maliye Müsteşar Muavinliği (1946-1949), kısa bir süre Maliye Tetkik Kurulu Başkanlığı (1949) ve Başbakanlık Müsteşar Muavinliği (1949-1950) görevlerinde bulunmuş; 1950 seçimlerinde Bursa Milletvekili olarak T.B.M.M.'ne girmiş, Mayıs 1950'de kurulan Hükûmette Maliye Bakanı olarak görev almış, Aralık 1950'de istifa etmiştir. 15.02.1953 tarihinde vefat etmiştir.

Fransızca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni