Halil İbrahim Yazıcı

Halil İbrahim Yazıcı (007)

(018)

Hattat Mustafa Bey'in oğludur. 1876 (1292) yılında İstanbul'da doğmuştur. Darüşşafaka mezunudur. 1934 yılında Teftiş Kuruluna giren Bülent Yazıcı'nın (110) babasıdır.

İzmir Posta ve Telgraf Merkezi Muhaberatı Ecnebiye Memurluğu, İstanbul Erenköy Merkez P.T.T. Müdüriyetliği yapmış, Ziraat Bankası Muhasebe ve İkramiye Kalemlerinde çalışmıştır. Teftiş Kuruluna 28.09.1909 tarihinde sınavla Dördüncü Sınıf Müfettiş olarak girmiş; Kasım 1919'da Kuruldan ayrılarak, Muhasebe-i Umumiye Müdürü Umumiliğine, Mart 1920'de Maliye Nezareti Müsteşarlığına, Nisan 1920'de İslâhat-ı Maliye Komisyonu Azalığına, Ocak 1921'de Rüsûmat Müdürü Umumiliğine tayin edilmiş; 28.06.1923 tarihinde yeniden Kurula dahil olmuştur. 18.06.1926'da emekliye ayrılmış, 1927-1928 yıllarında Barut İnhisarlığı Komiserliği yapmıştır. 21.07.1934 tarihinde vefat etmiştir.

Fransızca bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni