Halil Rıfat Onat

Halil Rıfat Onat (112)

(122)

Eski Maliye Müfettişlerinden Mehmet Salih (59) Bey'in oğludur. 1911 (1327) yılında İstanbul'da doğmuş, İstanbul Erkek Lisesinden sonra 1932'de İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

Teftiş Kuruluna 10.02.1937 tarihinde girmiş, 1946-1947 yılları arasında İsviçre ve Fransa'da staj yapmıştır. 14.07.1948 tarihinde Gelirler Genel Müdür Muavinliğine atanmakla Kuruldan ayrılmış, daha sonra, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Muavinliği (1949-1950), Çalışma Vekâleti Başmüfettişliği (1950-1951), Çalışma Umum Müdürlüğü, Teftiş Heyeti Reisliği (1952-1954) ve günlük bir gazetenin genel müdürlüğünü yapmıştır. 10.02.1972 tarihinde, Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü Müşavirliğine atanmış; 05.04.1972 tarihinde isteği üzerine emekliye ayrılarak serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. 13.09.1974 tarihinde vefat etmiştir.

Fransızca, İtalyanca ve İngilizce bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni