Hasan Şevket Adalan

Hasan Şevket Adalan (072)

(075)

Düyûnu Umumiye İdaresi Memurlarından Hüseyin Galip Bey'in oğludur. 1901 (1317) yılında İzmir'de doğmuş, İzmir Sultanisi'nden sonra, 1923 yılında Mülkiyeden mezun olmuştur.

Dimitoka ve Çardak Nahiye Müdürlüklerini takiben, 1924'de Divan-ı Muhasebat Murakıp Muavinliğine, 1925?de 3 üncü Sınıf Murakıplığa atanmış; Teftiş Kurulu'na, açılan sınavı kazanması üzerine, 14.04.1926 tarihinde Müfettiş Muavini olarak girmiş, 27.04.1929 tarihinde Maliye Müfettişi olmuş, aynı yıl staj yapmak üzere bir yıl süre ile Fransa'ya gönderilmiştir. İkinci Sınıf Maliye Müfettişi iken, 1936'da Maliye Vekâleti Tahsilât Umum Müdürlüğüne, 1938'de Muhasebat Umum Müdürlüğüne, 1939'da İstanbul Defterdarlığına atanmış; 1942 yılında Maliye Teftiş Heyeti Reisi olmuştur. Bu görevde iken 1944 yılında İzmir Milletvekili olarak T.B.M.M' ne girmiş, bu arada, Tarım (1947), Gümrük ve Tekel (1947), Maliye (1948-1949) ve Bayındırlık (1949) Bakanlıklarında bulunmuştur. 06.01.1950 tarihinde Bayındırlık Bakanlığı'ndan emekli olmuştur. 1950 yılından itibaren İzmir'de ticaretle uğraşmaya başlamış; 1960 yılında İzmir İli Temsilcisi olarak Kurucu Meclis Üyesi seçilmiştir. 1963 yılında İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmış; 1965 seçimlerinde yeniden İzmir Milletvekili olarak Parlamentoya girmiştir. 1973 yılında rahatsızlığı nedeniyle politikadan çekilmiş ve özel sektör sanayi kuruluşlarının yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliklerinde bulunmuştur. 01.11.1989 tarihinde vefat etmiştir.

Fransızca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni