Hayri Öncel

Hayri Öncel (162)

(181)

Emekli Binbaşılardan Hakkı Öncel'in oğludur. 1922 yılında Kayseri'de doğmuş, 1939'da Kayseri Lisesi'ni, 1943'de Siyasal Bilgiler Okulu'nu bitirmiştir.

10.12.1946 tarihinde Teftiş Kuruluna girmiş, 1953-1954 yılları arasında Fransa'da staj yapmış; 29.03.1965 tarihinde Maliye Başmüfettişliği'ne, 14.02.1970'de de Müşavir Maliye Müfettişliği'ne yükselmiştir. 09.01.1973 tarihinde D.B. Deniz Nakliyat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmış, ancak 30.06.1973 tarihinde kendi isteği ile emekli olmuştur. Ocak 1977'den sonra serbest mali müşavirlik ve bazı şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve murakıplık yapmıştır. 25.08.1994 tarihinde vefat etmiştir.

Fransızca ve İngilizce bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Basılmış Eserleri:

(1) Fransa'da İktisadi ve Mali Plânlama (1967)

(2) Darphane ve Damga Matbaasının Reorganizasyonu (1968)

(3) Maliye Politikası (1969)

(4) Tekel Reformu (1970)

(5) Türkiye'de Sermaye Piyasası

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni