Horn Camcıyan

Horn Camcıyan (005)

(016)

Tüccar Kiyork Camcıyan'ın oğludur. 1876 (1292) yılında Tekirdağ'da doğmuş, Galatasaray Sultanisinde ve Halkalı Ziraat Mektebinde okumuştur.

Dûyun-u Umumiye Müfettiş Mülâzımlığı ve Müfettiş Muavinliği, İdare-i Merkeziye Memurin Şubesi Kalem Müdür Muavinliği görevlerinde bulunmuş, Teftiş Kuruluna, 16.09.1909 tarihinde sınavla Dördüncü Sınıf Müfettiş olarak girmiştir. 06.01.1921 tarihinde Kuruldan ayrılarak yedi ay kadar Taahhüdat Murakıplığı yapmış; Temmuz 1921'de Murakıplığın ilgası üzerine yeniden Birinci Sınıf Müfettiş olarak Kurula döndükten sonra, 01.11.1922 tarihinde, Millî Hükûmetin kuruluşu ve merkez dairelerinin kaldırılması üzerine görevi sona ermiştir.

İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rumca bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni