Hüseyin Hüsnü Yümel

Hüseyin Hüsnü Yümel (059)

(061)

Kereste tüccarı Hüseyin Selim Bey'in oğludur. 1890 (1306) yılında Selânik'te doğmuş, 1912'de İstanbul Hukukundan mezun olmuştur.

Çeşitli Devlet hizmetlerinde bulunduktan sonra, 20.10.1923 tarihinde, Maliye Heyet-i Teftişiye Başkâtibi iken, C.Yeşil (60), M.Said Erda (58), A.Başman (64) ve A.Numan Erdem (63) ile birlikte, naklen, Müfettiş Muavini olarak Teftiş Kuruluna girmiştir. 31.05.1934'de İstanbul Vilâyeti Maliye Murakıplığına atanmakla Kuruldan ayrılmış; bir süre Üçüncü Umumî Müfettişlik Malî Müşaviri (1936) olarak çalıştıktan sonra, Maliye Vekâleti Müsteşar Muavinliği (1936-1942), Vergiler Temyiz Komisyonu Reisliği, Emekli Sandığı Reisliği görevlerinde bulunmuştur.

Fransızca ve Almanca bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni