Hüseyin Kunter

Hüseyin Kunter (110)

(114)

Mustafa Kunter'in oğludur. 1910 (1326) yılında Hanya'da (Girit) doğmuş, İzmir Amerikan Kolejinden sonra 1934 yılında Mülkiyeden mezun olmuştur.

01.08.1936 tarihinde Teftiş Kuruluna girmiş, 30.07.1946'da ayrılarak lstanbul Defterdar Muavinliği (1946), Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesi Müşavirliği ( 194 7-1950), Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Ottowa Ticaret Ataşeliği (1950-1951), Washington Ticaret Müşavirliği (1951-1954), aynı Bakanlık Dış Ticaret Dairesi Müşavirliği (1954-1956), Dış Ticaret Dairesi Reis Muavinliği (1956- 1958) ve Reisliği (1958-1959), Ticaret Bakanlığı Newyork Ticaret Müşavirliği (1959-1963), Toprak Mahsülleri Ofisi Washington Sürplü Maddeler Bürosu Müdürlüğü (1963-1968), Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Tetkik ve istişare Kurulu Müşavirliği (1968-1969) görevlerinde bulunmuştur. Emekliye ayrıldığı 1969 yılından 1971 Nisanına kadar da Ege Bölgesi Sanayi Odası Genel Sekreterliği yapmıştır.

Fransızca ve lngilizce bilmekte idi

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni