İ. Turhan Tükenmez

İ. Turhan Tükenmez (203)

(227)

1932 yılında İstanbul'da doğmuştur. Abdülkelâm Tükenmez'in oğludur. 1950'de Haydarpaşa Lisesi'nden, 1955 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Şubesi'nden mezun olmuştur.

1955 Kasım-1956 Ağustos tarihleri arasında 1 No.lu Muvazzaf İtiraz komisyonu Raportörlüğü'nde bulunmuş, 27.08.1956 tarihinde Teftiş Kurulu'na girmiş; 1963-1964 yılları arasında İngiltere'de staj yapmış; 16.08.1966-10.07.1967 tarihleri arasında da Harvard Üniversitesinde (A.B.D.) Milletlerarası Vergi Programına katılmıştır. 15.09.1971 tarihinde Birinci Sınıf Maliye Müfettişliği'ne yükselmiş, 1973 yılında istifa ederek özel sektörde çalışmaya başlamıştır. Çeşitli firmalarda Genel Sekreterlik, Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Bir süre Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmıştır.

30.09.2014 tarihinde vefat etmiştir.

Evli, iki çocuk babası olup, İngilizce ve Fransızca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Basılmış Eserleri.

(1) Sermaye Değer Artışlarının Vergilendirilmesi (1969)

(2) Sermaye Şirketlerinin Dağıtılmayan Kazançları ve Hissedarların Vergilendirilmesi (1969)

(3) Türk Deniz Ticaretinin Ekonomik ve Mali Yöndeki Teşviki (1970)

(4) Net Servet Vergisi (1971)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni