İbrahim Münir Mostar

İbrahim Münir Mostar (139)

(148)

Dahiliye Nezareti Vilâyetler İdaresi Umum Müdürlüğünden emekli Mehmet Lütfü Mostar'ın oğludur. 1915 yılında İstanbul'da doğmuş, 1936'da Mülkiyeden mezun olmuştur.

Maliye Vekâleti Nakit İşleri Umum Müdürlüğünde göreve başlamış, bu görevi sırasında sınavı kazanarak Londra'ya İktisat ve Maliye öğrenimine gönderilmiş, ancak, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle yurda dönerek 05.04.1940'da Teftiş Kurulu'na girmiştir. 31.07.1950'de Hazine Genel Müdür Yardımcılığına atanmış, Washington Büyükelçiliği Maliye Müşavirliğinde (1953-1956) bulunduktan sonra, Birinci Sınıf Maliye Müfettişi olarak Kurula dönmüş, 29.06.1957'de Maliye Başmüfettişliğine yükselmiştir. Aralık 1958'de Hazine Genel Müdürlüğüne tayin edilmiş, daha sonra Maliye Tetkik Kurulu Başkanlığı yapmış (1959); Haziran 1960'da T.C. Ziraat Bankası, Kasım 1960'da T.C. Merkez Bankası Genel Müdürü olmuş; Eylül 1962'de Paris Türk Heyeti Başkanlığına getirilmiştir. 04.11.1963 tarihinde vefat etmiştir.

İngilizce ve Fransızca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni