İbrahim Tali Dinçel

İbrahim Tali Dinçel (192)

(214)

Emekli Öğretmen Talât Dinçel'in oğludur. 1932 yılında Antalya'da doğmuş, 1950?de Antalya Lisesi'ni, 1954 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Şubesi'ni bitirmiş; Ankara Hukuk Fakültesinde fark sınavı vererek sertifika almıştır.

29.11.1954 tarihinde Teftiş Kurulu'na girmiş; 1960 yılında staj amacıyla bir yıl süreyle A.B.D.'ye gönderilmiş, 1966-1967 yılları arasında da yine A.B.D.'de Harvard Üniversitesi'nde Beynelmilel Vergi Programına katılarak eğitim ve araştırma yapmıştır. 13.01.1970 tarihinde Birinci Sınıf Maliye Müfettişliğine yükselmiştir. Eylül 1971'de Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nde "detaşe" olarak çalışmış, 03.05.1972 tarihinde, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Başyardımcılığı'na atanmıştır. 1973-1976 yıllarında Muhasebat Genel Müdürlüğü, 1976-1979 yıllarında Lâhey Büyükelçiliği Maliye ve Ekonomi Müşavirliği ve Başmüşavirliği yapmış, 1979 yılında Bakanlık Müşavirliği'ne getirilmiştir. 1979-1981 yıllarında Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürü olarak görev yapmış ve 1981 yılında emekli olmuştur. Bilahare 1982 yılında Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak kamu görevine tekrar dönmüştür. 1989 yılında Lahey Büyükelçiliği Maliye ve Gümrük Müşavirliği'ne, 1992 yılında da Bakanlık Müşavirliği'ne atanmıştır. 15.06.1993 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçilmiş, 1997 yılında yaş haddinden emekli olmuştur.

10.02.2017 tarihinde vefat etmiştir.

Evli, iki çocuk babası olup, İngilizce bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni