İbrahim Tutar

İbrahim Tutar (394)

(442)

1960 yılında Kozan’da doğmuştur. Çiftçi Vahit Tutar’ın oğludur.1979 yılında Tarsus Amerikan Lisesi’nden, 1983 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuştur.

18.10.1985 tarihinde Teftiş Kurulu’na girmiş, 24.05.1989 tarihinde Maliye Müfettişi olmuştur. 1983-1986 döneminde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Uluslararası İktisat alanında Lisansüstü öğrenim görmüş, 1991-1993 yılları arasında staj ve yurtdışı öğrenimi için gönderildiği A.B.D.’nde Boston Üniversitesi’nden Para ve Bankacılık alanında M.A. derecesi almıştır. 5 Nisan 1996 tarihinde Maliye Başmüfettişliğine atanmıştır.Haziran 1995-Aralık 1997 tarihleri arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Ocak 1998 tarihinde memuriyetten istifa suretiyle ayrılarak özel sektöre geçmiştir.
 
Temmuz 2001’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden ‘’Political Business Cycles, Debt and Inflation’’ (Siyasi İş Çevrimleri, Borç ve Enflasyon) adlı teziyle ekonomi alanında doktora derecesi almıştır. Halen Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaktadır.
 
1994-1996 bahar döneminde ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümünde “Tax Law and Turkish Tax Administration” konusunda dersler vermiştir. 
 
Evli ve bir çocuk sahibi olup, İngilizce ve Almanca bilmektedir.
 
İbrahim Tutar’ın Yayınları:

  1. Türk Vergi Sistemi ve Belirsizlik Ekonomisi, Maliye Dergisi, Nisan 1994
  2. ‘A Case Study on contracting out catering services in Turkey’ Contracting Out Government Services içinde bir bölüm, PUMA, OECD, 1997 (İngilizce)
  3. Yöneticilerin Sorumlulukları, Yaklasim Dergisi, Şubat 1998
  4. Üniversitelerin Finansmanı: İsrail ve İngiltere Örnekleri, Maliye Yazıları, Ekim-Aralık 1999
  5. 16th Year of VAT in Turkey, The Tax Journal, United Kingdom, 5 June 2000, pp.17-19. (İngilizce)
  6. Political Business Cycles, Institutional Structure and Budget Deficits in Turkey, Prof Dr Aysıt Tansel ile birlikte, METU ERC Working Paper, No:00/16, 2000 (ingilizce)
  7. Turkey Simplifies to Stabilize, International Tax Review, July-August 2000, pp.43-44. (İngilizce)
  8. VAT in Turkey, Tolley’s ‘’VAT in Central and Eastern Europe’’ içinde bir bölüm, Antoni Turczynowicz, Toby O’reilly ve Antonia Sherratt (eds), London, 2002
  9. Transfer Fiyatlandırması Tebliği Taslağı ve Bazı Öneriler, Dünya Gazetesi, 17 Ekim 2007
  10. Ibrahim Tutar and Aysit Tansel, AN ANALYSIS OF POLITICAL AND INSTITUTIONAL POWER DISPERSION: THE CASE OF TURKEY Contemporary Economic Policy, Vol. 30, No. 4, October 2012, 548-565
Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni