İhsan Rüştü Baç

İhsan Rüştü Baç (097)

(101)


 Tahir Rüştü Bey'in oğludur. 1904 (1320) yılında doğmuş, 1933'de lstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 
Teftiş Kuruluna 26. 1 O. 1933 tarihinde girmiş, 1938-1939 yılları arasında Fransa'da staj yapmıştır. 16.08.1946 tarihinde Kuruldan ayrılarak avukatlık yapmaya başlamış, 1954 yılında Tokat Milletvekilliğine seçilmiş, bu arada, T. B. M. M. Reis Vekilliği (1955- 1957) yapmıştır. Daha sonra Turizm Bankası İdare Meclisi Reisliğine getirilmiş (1958-1960), 1963 yılında Denizcilik Bankası Müşavirliğinde bulunduğu sırada vefat etmiştir. 

Fransızca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi. 

Basılmış Eserleri: 
Muamele Vergisi Rehberi 
 

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni