İlhan Evliyaoğlu

İlhan Evliyaoğlu (190)

(213)

Tüccar Hüseyin Evliyaoğlu'nun oğludur. 1929 yılında Sungurlu'da (Çorum) doğmuş, 1950'de Galatasaray Lisesi'nden, 1954 yılında S.B.F. Maliye ve İktisat Şubesi'nden mezun olmuştur.

29.11.1954 tarihinde Teftiş Kurulu'na girmiş; 1961 yılında staj için bir yıl süreyle A.B.D.'ne gönderilmiştir. 1964 yılında Devlet Yatırım Bankası Mali Tahlil Uzmanlığına atanarak Kuruldan ayrılmış; 1967'de aynı Banka Krediler Müdürlüğüne, Mart 1970'de de Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmiştir. Ağustos 1971'de Devlet Planlama Teşkilâtı Genel Sekreterliğine atanmış, daha sonra T.C. Turizm Bankası Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına tayin edilmiştir. 1972 yılında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Müsteşarı olmuş, 1974-1975 yıllarında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yapmış, daha sonra Turizm Bankası Genel Müdürlüğü görevine dönmüş, Turizm Bankasındaki görevinden 1978 yılında ayrılarak, T.C. Merkez Bankası Banka Meclisi üyeliğine seçilmiş, Haziran 1979'da Şekerbank Genel Müdürlüğüne getirilmiştir. 1980-1983 yılları arasında tekrar Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı yapmıştır. 1984-1987 yılları arasında özel bir bankanın Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Üyeliği, 1988-1991 yılları arasında özel bir holdingin Yönetim Kurulu Üyeliği ve özel bir menkul kıymetler şirketinin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, 1992-1996 yılları arasında T.İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1996-2002 yılları arasında T.Sınai Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. 2002 yılından beri özel bir holdingde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmıştır.

Ayrıca 1973-1980 yılları arasında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde öğretim görevlisi olarak Turizm Ekonomisi, Maliye ve Devlet Borçları dersleri okutmuş, 1974-1978 yıllarında Kıbrıs Türk Turizm İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1979-1980 yıllarında Akdeniz Gübre A.Ş., Yatırım ve Finansman A.Ş. ve Pancar Ekicileri Birliği Yönetim Kurulu üyeliği, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim Kurulu Üyeliği ile Milli Komite Üyeliği görevlerinde de yer almış, 1984-1992 yılları arasında Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğretim görevlisi olarak K.İ.T. konusunda dersler vermiştir.

21.04.2022 tarihinde vefat etmiştir.

Dul, iki çocuk babası olup, İngilizce ve Fransızca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni