İskender Astvazaduryan (Şarman)

İskender Astvazaduryan (Şarman) (008)

(019)

Sirkeci Rüsûmat Müdüriyeti Veznedarı Agop Astvazaduryan'ın oğludur. 1863 (1279) yılında İskenderun'da doğmuştur. 1890'da Mekteb-i Mülkiyye-i Şâhaneden mezun olmuştur.

Bolu, Ankara, Selânik ve Yanya İdadileri Hendese, Kimya ve Fransızca Muallimlikleri ile, Erzurum ve Ankara Vilâyetleri Tahsilat Müdürlüklerinde bulunmuş, 28.09.1909 tarihinde sınavla Dördüncü Sınıf Maliye Müfettişi olarak Teftiş Kuruluna girmiştir. Milli Hükümetin kurulması üzerine 30.10.1922 tarihinde Kuruldan ayrılmış, uzun yıllar İstanbul'da serbest çalışmıştır. 1953 yılında vefat etmiştir.

Fransızca ve İtalyanca bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni