İsmail Hakkı Ülkmen

İsmail Hakkı Ülkmen (067)

(070)

Seyrisefain Memurlarından Sabih Bey'in oğludur. 1901 (1317) yılında İstanbul'da doğmuş, Edirne Sultanisinden sonra, 1923 yılında Mülkiyeden mezun olmuştur.

Beyoğlu Vilâyeti Zekeriya Nahiyesi Müdürlüğü, İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Memurluğu ve Divanı Muhasebat Murakıp Muavinliğinde bulunduktan sonra, 17.11.1925'de sınavla Müfettiş Muavini olarak Teftiş Kuruluna girmiş, 1926-1927 yılları arasında Paris'te staj yapmıştır. İkinci Sınıf Maliye Müfettişi iken, Ekim 1936'da, Vâridat Umum Müdürlüğüne atanmış; daha sonra bir süre Maliye Tetkik Heyeti Reisliği (1942) yapmış; 1942 yılında İstanbul Milletvekili olarak T.B.M.M.'ne girmiştir. Milletvekilliği Eylül 1946'da sona erdikten sonra bir süre de yeni kurulup sonradan kaldırılan Başbakanlık Genel Teftiş Başmüşavirliğinde görev almış; Ocak 1948'de Başbakanlık Müsteşarlığına, Mayıs 1950'de Emekli Sandığı Yönetim Kurulu Başkanlığına, Nisan 1954'de Vakıflar Bankası İdare Meclisi Başkanlığına, Mayıs 1962'de Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilmiş; bu görevlerinin yanısıra, S.B.O. ve S.B.F.'de "Mahallî İdareler Maliyesi" Dersi ile "Türk Vergi Kanunları ve Tatbikatı" Dersi öğretim görevliliğini (1946-1962) sürdürmüştür. 08.02.1965 tarihinde vefat etmiştir.

Maliye Teftiş Kurulu Üyeleri arasında karşılıklı saygı ve sevginin tezahürü olarak kabul edilen "Üstad" tabirinin Ülkmen ile başladığını bu arada belirtmek gerekir.

Fransızca, İngilizce ve Farsça bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni