Kamil Karatepe

Kamil Karatepe (441)

(498)

1968 yılında Salihli'de (Manisa) doğmuştur. Mücahit Karatepe'nin oğludur. 1984 yılında lzmir Atatürk Lisesi'nden, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur.

22.06.1990 tarihinde Teftiş Kuruluna girmiş, 12.08.1993 tarihinde Maliye Müfettişliğine atanmıştır. 1998-2000 döneminde staj ve yurtdışı öğrenim amacıyla gönderildiği A.B.D.'nde lllionis Üniversitesi'nde Muhasebe alanında lisans üstü öğrenim görmüştür. 18 Ağustos 2000 tarihinde Maliye Başmüfettişliğine atanmıştır.

Şubat 2001- Aralık 2002 tarihlerinde Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulunda Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Halen Maliye Başmüfettişi olarak görev yapmaktadır. Mali denetim, mali denetim alanında uluslararası gelişmeler ve Türkiye'de denetimin yeniden yapılandırılması konusunda yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Evli ve 1 çocuklu olup, lngilizce bilmektedir.

Basılmış Eserleri:

Makaleleri:

-Bürokratik Dokunulmazlığın İnşası: Denetim Sisteminde "Reform" ve Teftiş Kurullarının Kaldırılması Mülkiye Dergisi Yıl 2010, Cilt 34, Sayı 268, 91 - 121, 27.02.2014

-Anglo-Sakson Denetim Sistemi Çökerken Türk Denetim Sisteminin “Anglo-Saksonlaştırılması” Üzerine Bir İnceleme (Kamu Yönetimi: Yapı İşleyiş Reform,(Ed: Barış Övgün), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını)

-Uluslararası Gelişmeler ve Türkiye'de Denetimin Yeniden Yapılandırılması(Denetim Dergisi, Ekim-Aralık, 2011)

-Mali Anayasa'da Değişiklik Sorunu 5018 çözümlemesi (Memleket, Siyaset, Yönetim, C, 2006)

-Denetim(Kanun Hükmünde Kararnameler İle Yönetim Çalıştayı, Ankara Üniversitesi Yayınları)

-Ülkemizde Yönetim -Yönetilen İlişkilerine Halkla İlişkiler Açısından Bir Bakış (Bilsay Kuruç'a Armağan Mülkiyeliler Birliği Yayınları)

 

 

 

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni