Kazım Şefik Yur

Kazım Şefik Yur (115)

(119)

Mustafa Kâzım Bey'in oğludur. 1913 (1329) yılında Midilli'de doğmuş, 1935'de İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

Bir süre İstanbul Fener Maliye Şubesi İcra Memurluğunda bulunduktan sonra, Teftiş Kuruluna 10.02.1937 tarihinde girmiş, 1948-1949 yılları arasında Belçika'da staj yapmıştır. Birinci Sınıf Maliye Müfettişi iken, 10.09.1953'de, İstanbul Defterdarlığına atanmış, yedi yıl bu görevde kalmıştır. Daha sonra, Maliye Tetkik Kurulu Üyeliğine getirilmiş, 06.09.1960 tarihinde bu görevden emekliye ayrılmıştır. 11.06.1966 tarihinde vefat etmiştir.

Fransızca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Basılmış Eserleri:

Nazarî ve Tatbikî Harçlar Kanunu ve Şerh ve İzahları (1952)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni