Kemal Sağ

Kemal Sağ (326)

(372)

1955 Kahramanmaraş'ta doğmuştur. Esnaf Mustafa Sağ'ın oğludur. 1973 yılında Kahramanmaraş Ticaret Lisesini (aynı yıl dışarıdan K.Maraş Lisesini) bitirmiş, 1977 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Türk Sevk İdare Derneği'nde Araştırma Uzmanı olarak görev yapmış, 14.04.1978 tarihinde Teftiş Kurulu'na girmiş, 10.06.1981 tarihinde Maliye Müfettişi olmuştur. 10.10.1985-09.10.1986 tarihleri arasında İngiltere'de bir yıl süre ile "İngiliz Bütçe Sistemi ve Borçlanma" konusunda staj yapmıştır. 25.10.1987-09.08.1988 döneminde Ankara Defterdarlığı'nda Defterdar Yardımcılığı görevini detaşe olarak yürütmüştür. 26.05.1988 tarihinde Maliye Başmüfettişliğine atanmıştır. 09.08.1988 tarihinde Adana Defterdarlığı, 10.12.1992 tarihinde İzmir Defterdarlığı görevlerine getirilmiştir. 24.04.1997 tarihinde Maliye Başmüfettişi olarak Teftiş Kuruluna dönmüş, 04.02.1998 tarihinde tekrar Adana Defterdarlığı görevine tayin edilmiştir.

Ayrıca, 1997 akademik yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünde "1980-1995 Döneminde Türkiye'de Gelir Üzerinden Alınan Vergiler İle Konsolide Bütçe İlişkileri ve Sonuçları" konusunda Lisansüstü öğrenim görmüş, Ege Serbest Bölge Yönetim Kurulu Üyeliği (1993-1997), Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı (1990-1992), TÜRMOB Disiplin Kurulu Üyeliği (1994-1996) görevlerini de ifa etmiştir. 22'nci Dönem (03.11.2002-21.07.2007) Adana Milletvekili olarak TBMM'de görev yapmıştır. T.B.M.M.'de KİT Komisyonu üyeliğinde de bulunmuştur. Halen özel sektörde danışman ve

Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaktadır.

Evli ve 2 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

Basılmış Eserleri:

Türkiye Piyasa Ücret Araştırması (1977)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni