Keork HOVYAN

Keork HOVYAN (034)

(034)

Dâva Vekillerinde Haçik Hovyan'ın oğludur. 1885 (1301) yılında Edirne'de doğmuş, Galatasaray Sultanîsinden mezun olmuştur.

Muamelâtı Nakdiye Şubesi Makbuzat ve Tediyat Kaleminde ve Vezne Müdüriyeti Vezne Hesabat Kaleminde çalışmıştır. 20.10.1910 tarihinde açılan sınavı kazanıp 02.11.1910 tarihinde Müfettiş Muavini olarak Teftiş Kuruluna girdikten sonra staj amacıyla bir yıl Fransa'ya gönderilmiştir. Oniki yıl Müfettişlik yaptıktan sonra, 30.11.1922'de, Millî Hükûmetin kurulmasıyla görevden ayrılmıştır. 1922 yılında vefat etmiştir.

Rumca, İngilizce ve Fransızca bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni