M. İlhan Özer

M. İlhan Özer (186)

(203)

İlköğretim Müdürü Halil İbrahim Özer'in oğludur. 1929 yılında Kepsut'da (Balıkesir) doğmuştur. 1948'de Balıkesir Lisesi'nden, 1952 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Şubesi'nden mezun olmuştur.

17.10.1952 tarihinde Teftiş Kurulu'na girmiş, 1958-1959 yılları arasında A.B.D.'de staj yapmış, 1966 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden İktisat Doktoru ünvanını kazanmıştır. Kısa bir süre Gelirler Genel Müdür Müşavirliğinde bulunduktan sonra (Ekim 1967-Nisan 1968) Teftiş Kurulu'na dönmüş, 23.08.1969-11.06.1970 tarihleri arasında A.B.D. Harvard Üniversitesinde Beynelmilel Vergi Programı'na katılarak eğitim ve araştırma yapmıştır. 1979'da Gazi Üniversitesi'nde Doçentlik tezini vererek Maliye Doçenti ünvanını almıştır. Müşavir Maliye Müfettişi iken 12.12.1974 tarihinde Maliye Tetkik Kurulu Başkanlığı'na atanmıştır. Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğü sürede (Aralık 1974-Nisan 1980), Fiyat Kontrol Komitesi Başkanlığı, Maliye Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü görevleri ile Türkiye Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Basın İlan Kurumu, Gönen Türk Alman Çiftliği Maliye Bakanlığı temsilciliklerini de üstlenmiştir. Ayrıca 2 dönem, İslâm Kalkınma Bankası'nda (Islamic Development Bank) Guvernörlük hizmetini (1978-1979) yürütmüştür. Kısa süre vekaleten Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı (1974 sonu-1975 başı) görevini de yerine getirmiştir. 24.04.1980 tarihinde Bern Büyükelçiliği Maliye ve Ekonomi Müşavirliğine getirilmiş, Türkiye'ye dönüşünde, 31.10.1983 tarihinde Bakanlık Müşavirliğine atanmış, 07.06.1986 tarihinde emekli olmuş, daha sonra  T.H.Y. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına geçmiş, 1992 yılı Haziran ayı sonunda buradan ayrılmıştır. ......tarihinde vefat etmiştir.

Birçok yüksek öğrenim kurumunda "Maliye" ile ilgili konularda dersler vermiş, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde "Devlet Muhasebesi", Şişli Siyasal Bilimler Yüksek Okulu'nda "Türk Vergi Sistemi", Ankara-TODAİE'de "Kamu Maliyesi", Maliye Meslek Yüksek Okulu'nda "Maliye", Hacettepe Üniversitesi'nde "Kamu Maliyesi" ve "Vergi Hukuku", A.İ.T.İ.A.'nde master öğrencilerine "Türk Kamu Maliyesi" dersleri vermiştir.

18.04.2004 tarihinde vefat etmiştir.

Evli, 2 çocuk babası olup, İngilizce bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta  idi.

Basılmış Eserleri:

(1) Servetlerin İvazsız İntikallerinin Vergilendirilmesi ve Türkiye'de Veraset ve İntikal Vergisi Uygulaması (Doktora Tezi) (1966)

(2) Kurumlar Vergisinin Bazı Meseleleri (1967)

(3) Vergi İdaresi (1966)

(4) Tekel (1967)

(5) Türkiye'de Vergi Rezervleri (1968)

(6) Türk Vergi Sisteminin Geliştirilmesi (1974)

(7) Gelir Vergisi Politikası (1975)

(8) Türk Kamu Maliyesi ve Sorunları (1976)

(9) Vergileme İlkeleri ve Türk Vergi Sistemi (1977)

(10) Sanayileşmenin Sorunları ve Teşviki Politikası (1977)

(11) Türk Ekonomisinin Önemli Sorunları (1978)

(12) 1970 Sonrası Enflasyonu, Nedenleri, Sonuçları, Önleme Yöntemleri (1979)

(13) Amme Alacaklarının Tahsili (1980)

(14) Devlet Maliyesi I. (1980)

(15) Devlet Maliyesi II. (1980)

(16) İsviçre'de Bankacılık (1983)

(17) Türkiye'de 1970-1983 Dönemi Enflasyonu (1984)

(18) Devlet Maliyesi I. Cilt 2.Basım (1986)

(19) Devlet Maliyesi II. Cilt 2.Basım (1986)

(20) Kepsut'un Tarihi, Ekonomik ve Toplumsal Yapısı (1999)

(21) Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Başkanlığı Anılarım (1999)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni