Mahfi Eğilmez

Mahfi Eğilmez (282)

(326)

1950 yılında İstanbul'da doğmuştur. Emekli, T. Yapağı ve Tiftik Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Rauf Ali Eğilmez'in oğludur. 1967 yılında Ankara Atatürk Lisesi'nden, 1972 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur.

05.10.1972 tarihinde Teftiş Kurulu'na girmiş, 08.12.1975 tarihinde Maliye Müfettişi olmuştur. 1980-1981 yılları arasında Gelirler Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcılığı görevini detaşe olarak yürütmüş, 1981-1982 döneminde 1 yıl süreli olarak staj için İngiltere'ye gönderilmiştir. Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreterliği'nde detaşe olarak Daire Başkanlığı (1982-1983), Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda; Kamu Kurumları ve İştirakleri Daire Başkanlığı (1983-1985), Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcılığı (1985-1987), Washington Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşavirliği (1987-1989), Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü (1989), Müsteşar Yardımcılığı (1989-1991), Washington Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Başmüşavirliği (1991-1995), Müsteşarlık Müşavirliği (1995-1996) görevlerinde bulunmuştur. 1996 yılında kamu hizmetinden ayrılarak, özel sektörde bir şirketler topluluğuna Yönetim Kurulu Danışmanı olarak geçmiştir. Temmuz 1997'de Hazine Müsteşarlığı görevine atanmıştır. Bu görevinin yanı sıra YÖK üyeliği ve Dünya Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankasının Türkiye adına güvernörlüklerini de üstlenmiştir. Aralık 1997'de kamu hizmetindeki bütün görevlerinden istifa ederek ayrılmıştır. Özel sektörde; bir bankada Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almış (Ocak 1998-Mart 1999), bu görevinden ayrılarak Nisan 1999'da bazı bankaların Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliklerine seçilmiştir. Bunlara ek olarak bazı şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürütmüştür.

Çeşitli dergilerde yayınlanmış ekonomik ve mali konular üzerine makaleleri vardır.

Halen Altınbaş Üniversitesinde öğretim üyesi olarak ders vermektedir.

Evli ve bir çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

Basılı Eserleri

 1. Katma Değer Vergisi (Teori ve Uygulama)
 2. Hazine
 3.  IMF, Dünya Bankası ve Türkiye
 4. Light Günlük
 5. Krizleri Nasıl Çıkardı (Ercan Kumcu ile)
 6. Ekonomi Politikası (Ercan Kumcu ile)
 7. Anitta'nın Laneti
 8. Hattuşa'dan Kaçış
 9. Hitit Ekonomisi
 10. Küresel Finans Krizi
 11. Makroekonomi
 12. Örneklerle Kolay Ekonomi
 13. Kendime Yazılar
 14. Mikroekonomi
 15. Kamu Maliyesi
 16. Ekonomide Analiz
 17. Değişim Sürecinde Türkiye
 18. Tarihsel Süreç İçinde Dünya Ekonomisi
 19. Ekonominin Temelleri
 20. Türkiye Ekonomisi
 21. Inferis
 22. Sahte Sultan
 23. Yapısal Reformlar ve Türkiye

Makaleleri

 • Maliye Teftiş Kurulu Kapatılmamalıdır.
 • Bu Yasa Hatalı
Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni