Mahmut Bedri Rakunt

Mahmut Bedri Rakunt (107)

(109)

İsmail Enver Bey'in oğludur. 191 O (1326) yılında lstanbul'da doğmuş, 1930 yılında lstanbul Erkek Lisesinden, 1933'de Mülkiyeden mezun olmuştur.

Teftiş Kuruluna 31.12.1934 tarihinde girmiş, 10.04.1941 'de Kuruldan ayrılarak Hatay ve Samsun Defterdarlıklarında ( 1941- 1944), Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı Muhasebe Müdürlüklerinde ( 1944-1959) ve Sayıştay Genel Sekreterliğinde ( 1959-1967) bulunmuş; Haziran 1967'de de Sayıştay Üyeliğine seçilmiştir. Temmuz 1975'de Sayıştay 4. Daire Üyeliğinden emekli olmuştur. 29.08.1978 tarihinde vefat etmiştir.

Fransızca ve lngilizce bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni