Mahmut Celalettin Erçoklu

Mahmut Celalettin Erçoklu (091)

(095)

Mehmet Sait Bey'in oğludur. 1904 (1302) yılında Divriği'de (Sivas) doğmuş, Sivas Lisesinden sonra 1930 yılında Mülkiyeyi bitirmiştir.

Dahiliye Vekâleti Vilâyetler İdaresi Şube Memurluğu ile göreve başlamış, Teftiş Kuruluna girişi, açılan sınavı kazanması üzerine, 24.05.1932 tarihinde olmuştur. 1938-1939 yılları arasında Fransa'da staj yapmış, Birinci Sınıf Maliye Müfettişi iken, 24.10.1945'de, Milli Emlak Genel Müdürlüğüne atanmıştır. 1951 yılında Maliye Tetkik Kurulu Üyeliğine, 1956'da Maliye Müsteşar Yardımcılığına getirilmiş, bu görevi sırasında 30.09.1956 tarihinde vefat etmiştir.

Fransızca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni