Mahmut Nedim Gündüzalp

Mahmut Nedim Gündüzalp (068)

(071)

Ahmet Bey'in oğludur. 1892 yılında Tutrakan'da (Bulgaristan) doğmuş, 1916'da İstanbul Darülfünunu Hukuk Şubesinden mezun olmuştur.

Cihangir, Mahmudiye ve Mustafa Salis Mekteplerinde muallimlik, Maliye Nezareti Muhasebe-i Umumiye Müdürlüğünde de çeşitli memuriyetlerde bulunduktan sonra, 17.11.1925 tarihinde, sınavla Müfettiş Muavini olarak Teftiş Kurulu'na girmiş, 1927 yılında Fransa'da staj yapmıştır. 25.08.1932'de Kuruldan ayrılarak sırasıyla, Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Müfettişliği, Gümrükler Umum Müdürlüğü, Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Müsteşarlığı (1939-1943) görevlerinde bulunmuş; 1943 yılında Edirne Milletvekili olarak T.B.M.M.'ne girmiş, 1950 yılına kadar devam eden üyeliği sırasında, 1947-1948 yılları arasında, Ticaret Bakanlığı yapmıştır. 1950 yılında T. Zirai Donatım Kurumu İdare Meclisi Başkanlığına getirilmiş; daha sonra, T.C. Merkez Bankası İdare Meclisi Üyeliğinde (1952-1955), Gümrük Hakem Heyeti Başkanlığında (1954-1961), Ekspers Bank. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve T. Sınai Kalkınma Bankası İdare Meclisi Üyeliğinde (1958-1963) bulunmuştur. 1966 yılından sonrada bir süre T.Kredi Bankası A.Ş. İdare Meclisi Başkanlığı yapmıştır. 1989 yılında vefat etmiştir.

Fransızca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni