Mazhar Şener

Mazhar Şener (124)

(129)

Mehmet Şener'in oğludur. 1916 (1332) yılında Giresun'da doğmuş, 1937'de İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

28.10.1937 tarihinde Teftiş Kurulu'na girmiş, 1948 yılında staj amacıyla bir yıl süreyle Belçika'ya gönderilmiştir. 1950 seçimlerinde Giresun Milletvekili seçilerek Kuruldan ayrılmış, 1960 yılına kadar süren Parlâmento Üyeliği sırasında bir süre Bütçe Komisyonu sözcülüğü yapmıştır. Daha sonra Danıştay üyeliğine seçilmiş olup, 01.03.1978 tarihinde Onbirinci Daire Başkanlığından emekli olmuştur. Danıştay Başkanlığınca verilen üstün hizmet plaketine sahiptir.

03.09.2004 tarihinde vefat etmiştir.

Evli olup, Fransızca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Basılmış Eserleri:

İktisadi Buhranlar (Tercüme)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni