Mehmet Arif Arıkan

Mehmet Arif Arıkan (113)

(113)

Tapu Müfettişlerinden Mehmet Cemal Bey'in oğludur. 1913 (1329) yılında Kastamonu'da doğmuş Kastamonu lisesinden sonra 1935'de Mülkiyeden mezun olmuştur. Bir süre Maliye Bakanlığının çeşitli birimlerinde görev aldıktan sonra, 01.08.1936'da, Teftiş Kuruluna girmiş, 1946-1947 yılları arasında Fransa'da incelemeler yapmıştır. 15.11.1951 tarihinde Milli Emlak Genel Müdürlüğüne atanmıştır. 1955 yılından 31.01.1972 tarihine kadar Vergiler Temyiz Komisyonu Birinci Başkanlığı yapmıştır. Daha sonra Danimarka, İsveç ve Norveç'te Mali ve İktisadi işleri yürütmek üzere Kopenhag Büyükelçiliği Maliye ve Ekonomi Müşavirliğine atanmıştır. 1976-1977 yıllarında Maliye Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği yapmış ve 15.06.1977 tarihinde emekli  olmuştur. Ayrıca, Güneş Matbaacılık T.A.Ş.'de Murakıplık (1978- 1979), Müdürler Kurulu Üyeliği (1979-1980), Müdürler Kurulu Başkanlığı (1980-1981} ve Türkiye Yapağı ve Tiftik A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği ( 1981-1982) yapmıştır. 08.01.1982 tarihinde vefat etmiştir.

Fransızca ve lngilizce bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Basılmış Eserleri: Ebedi Raks (Charles Brunold'dan Tercüme) (1932)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni