Mehmet Aydoğdu

Mehmet Aydoğdu (250)

(290)

1944 yılında Ankara'da doğmuştur. Tuhafiyeci Osman Aydoğdu'nun oğludur. 1962'de Kurtuluş Lisesi'ni, 1966 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Şubesi'ni bitirmiştir.

Teftiş Kurulu'na 28.09.1966 tarihinde girmiş, 25.10.1969 tarihinde Maliye Müfettişi olmuştur. Ekim 1973-1974 döneminde bir yıl süre ile staj için İngiltere'ye gönderilmiştir. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde; detaşe olarak Genel Müdür Yardımcılığı (04.08.1976-02.11.1977), Genel Müdür Başyardımcılığı (02.11.1977- 31.08.1979) görevlerinde bulunmuş, bu dönemde Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de üstlenmiştir. 31.08.1979 tarihinde Müşavir Maliye Müfettişi olarak tekrar Teftiş Kurulu'na dönmüş, 18.05.1982 tarihinde Sayıştay Üyeliğine, 06.08.2006 tarihinde Sayıştay 3.Daire Başkanlığı 'na seçilmiştir. 

Başbakanlık ve Milli Güvenlik Konseyince verilen takdirnameleri vardır.

19.01.2013 tarihinde vefat etmiştir.

Bekâr olup, İngilizce bilmekte idi.

Basılmış Eserleri:

Tahkikat Usulleri ve Memur Suçları (1980)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni