(Mehmet Celalettin) Celal Sait Siren

(Mehmet Celalettin) Celal Sait Siren (074)

(076)

Adana Nüfus Müdürü Mehmet Said Bey'in oğludur. 1906 (1322) yılında Adana'da doğmuş, 1926?da Mülkiyeden mezun olmuştur.

Sınavla, önce Divanı Muhasebat Murakıp Muavinliğine, 25.10.1926 tarihinde de Müfettiş Muavini olarak Teftiş Kuruluna girmiş, bir süre sonra staj için Fransa'ya gönderilmiştir. İkinci Sınıf Maliye Müfettişi iken Teftiş Kurulundan ayrılarak Maliye Tetkik Heyeti Üyeliği (1936-1939), Nakit İşleri Umum Müdürlüğü (1939-1941) görevlerinde bulunmuş; bu arada, dört yıla yakın bir süre Maliye Meslek Mektebinde "Ticaret Hukuku ve Ticaret Muhasebesi" dersleri öğretmenliği yapmıştır. 1941 yılında Bolu Milletvekili olarak T.B.M.M.'ne girmiş, 1943-1945 yılları arasında Ticaret Bakanlığı yapmış, 1950-1954 döneminde Hatay Milletvekilliğine, 1961'de ise Kurucu Meclis Üyeliğine seçilmiştir. 11.06.1991 tarihinde vefat etmiştir.

Öğrencilik yıllarından beri edebiyatın şiir, hikâye ve roman türleriyle meşgul olmuş; bu arada "El Beğendi" adlı hikâyeleri ile "Gökten Düşen Taşlar", "Kurtlar Geliyor", "Bir Kapı Açıksa" adlı romanları tefrika halinde basılmıştır.

Fransızca bilmekte idi.

Basılmış Eserleri:

Kırık Halkalar (Roman) (1959)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni