Mehmet CÜNEYT

Mehmet CÜNEYT (047)

(049)

Konya Reji Müdürü Mehmet Bey'in oğludur. 1884 (1300) yılında İstanbul'da doğmuş, Mektebi Hukuktan mezun olmuştur.

1905 yılında Maatercümeyi Tahriratı Ecnebiye Maliye Kaleminde memuriyete başlamış; Düyûnu Umumiye ve Divanı Muhasebatta görev almıştır. Divanı Muhasebat Müddeiumumî Muavinliği ve Maliye Vekâleti Memureyn ve Evrakı Nakdiye Levazım Müdüriyeti görevlerinden sonra, 07.09.1922'de naklen, Üçüncü Sınıf Müfettiş tayin edilerek Teftiş Kuruluna dahil olmuştur. 06.02.1923 tarihinde Kuruldan ayrılmış; Maliye Vekâleti Memurin Müdüriyeti Divanı Muhasebat Azalığı, Rüsûmat Müdüriyeti Umumiliği Müfettişliği, Divanı Muhasebat Müddeiumumiliği görevlerinde bulunduktan sonra, 23.04.1925'de yeniden Kurula dönmüş; 08.02.1934 tarihinde vefat etmiştir.

Arapça ve Fransızca bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni