Mehmet Esat Tekeli

Mehmet Esat Tekeli (055)

(056)

Samsun Müftülerinden Hasan Tahsin Bey'in oğludur. 1896 (1312) yılında Samsun'da doğmuş, 1921 yılında Mülkiyeden mezun olmuştur.

11.04.1923 tarihinde T.B.M.M. Hükûmetinin açtığı ilk Maliye Müfettişliği Muavinliği sınavını kazanarak Teftiş Kuruluna girmiş, daha sonra staj için Fransa'ya gönderilmiştir. 1933'de Maliye Vekâleti Millî Emlâk Genel Müdürlüğüne atanmış; daha sonra, Varidat Umum Müdür Vekilliği (1934), Maliye Müsteşar muavinliği (1936-1938), Maliye Tetkik Heyeti Reisliği (1938-1942) ve Maliye Müsteşarlığı (1942-1943) görevlerinde bulunmuş; bu arada Siyasal Bilgiler Okulunda öğretim görevlisi olarak (1941-1943) vazife almıştır. 1943-1950 yılları arasında Urfa Milletvekili olarak T.B.M.M. Üyeliği, daha sonra da, malî müşavirlik ve İ.Ü. İktisat Fakültesinde öğretim görevliliği yapmıştır. 28.11.1967 yılında vefat etmiştir.

Fransızca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Basılmış Eserleri:

(1) Vergilerimiz (1940)

(2) Gelir Vergisi Kılavuzu (1949)

(3) Malî ve İktisadî Meseleler (1950)

(4) Emeklilik Kanununun İzahı (1950)

(5) Vergi Hukukuna Giriş (1961)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni