Mehmet Faik Ökte

Mehmet Faik Ökte (073)

(077)

Tüccar H. Abdulhamit Niyazi Bey'in oğludur. 1902 (1318) yılında Diyarbakır'da doğmuş, 1925'de Mülkiyeden mezun olduktan sonra Ankara Hukuk Fakültesinde fark sınavı vererek, sertifika almıştır.

Memuriyete Kocaeli Maiyet Memurluğu ile başlamış, 25.10.1926'da sınavla Müfettiş Muavini olarak Teftiş Kuruluna girmiş, 1930-1931 yılları arasında Fransa'da staj yapmıştır. Maliye Başmüfettişi iken, 11.09.1942?de vekaleten, 03.05.1944'de asaleten İstanbul Defterdarlığına atanmış, bu arada İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Devlet Muhasebesi okutmuştur. Ekim 1945'de Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığına, Nisan 1951'de Milli Reasürans Şirketi nezdinde Maliye Bakanlığı Murakıplığına atanmış, bu görevde iken 13.07.1967 tarihinde yaş haddinden emekli olmuştur. 19.04.1982 tarihinde vefat etmiştir. Basılmış şiir ve roman türü eserleri bulunmaktadır.

Fransızca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Basılmış Eserleri:

(1) Bir Aşk Masalı (Roman) (1945)

(2) Devlet Muhasebesi (1944)

(3) Varlık Vergisi Faciası (Kritik) (1951)

(4) Daha Mesud Bir İnsan (1958)

(5) Daha Mesud Bir Dünyaya Doğru (1968)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni