Mehmet Fuat Erciyes

Mehmet Fuat Erciyes (054)

(055)

Hüseyin Hüsnü Bey'in oğludur. 1894 (1310) yılında Kayseri'de doğmuş, 1920 yılında İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

Çeşitli devlet hizmetlerinde (Mülkiye Bayrat Yüksek Mektebi Dahiliye Müdürlüğü, Müskürat İdaresi ve Darphane-i Millî Müfettişlikleri) çalıştıktan sonra, 11.04.1923 tarihinde, T.B.M.M. Hükûmetinin açtığı ilk Maliye Müfettiş Muavinliği sınavını kazanarak Teftiş Kuruluna girmiştir. İstanbul Damga Müdürlüğü (1932-1933), Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğü (1933-1939), Muhasebat Umum Müdürlüğü (1939-1943), Maliye Müsteşar Muavinliği (1943-1944) görevlerinde bulunduktan sonra; 19.04.1944-18.07.1945 tarihleri arasında Teftiş Heyeti Reisliği yapmış; 18.07.1945 tarihinde Danıştay üyeliğine seçilerek Kuruldan ayrılmış; daha sonra atandığı Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığından emekli olmuştur. 23.03.1968 tarihinde vefat etmiştir.

Fransızca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni