Mehmet Hulusi Aykent

Mehmet Hulusi Aykent (062)

(065)

İmam Hâfız Hüsnü Bey'in oğludur. 1899 (1315) yılında Bilecik'te doğmuş, Adana ve Kastamonu İdadîlerinde okumuş, 1923 yılında Mülkiyeden mezun olmuştur.

Küplü Nahiyesi Müdürlüğüne tayin edilerek devlet hizmetine girmiş, 1924'de sınavla önce Divanı Muhasebat Murakıp Muavinliğine, bir ay kadar sonra da yine açılan sınavı kazanarak, 24.09.1924 tarihinde, Maliye Müfettiş Muavinliğine tayin edilmiş, daha sonra staj yapmak üzere bir yıl süreyle Fransa'ya gönderilmiştir. Birinci Sınıf Maliye Müfettişi iken, 1936 yılında, Maliye Tetkik Kurulu Üyeliğine tayin edilmiş; bundan sonra sırasıyla, Bütçe ve Mali Kontrol Umum Müdürlüğünde (1938-1942), Maliye Müsteşar Muavinliğinde (1942-1943), Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müsteşarlığında (1943-1953) bulunmuştur. 30.05.1953 tarihinde vefat etmiştir.

Fransızca bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni