Mehmet İhsan Arat

Mehmet İhsan Arat (079)

(082)

Kaymakam İ.Hakkı Bey'in oğludur. 1899 (1315) yılında İstanbul'da doğmuş; 1921 yılında Mülkiyeden, daha sonra da İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

İstanbul Sarıyer Pertevniyal Mektebi Muallimliğine tayin edilerek memuriyete başlamış; 1925'de Mülkiye Mektebi Muallim Muavinliğine nakledilmiş; 11.09.1927 tarihinde sınavla Müfettiş Muavini olarak Teftiş Kuruluna girerek otuzyedi yıl kesintisiz görev yapmıştır. 1930-1931 yılları arasında Fransa'da staj yapmış, 1943 yılında Maliye Başmüfettişliğine, 13.06.1957 tarihinde de Müşavir Maliye Müfettişliğine terfi etmiş; 1964 yılında yaş haddi dolayısıyle emekliye ayrıldıktan sonra, T.C. Merkez Bankası ve Denizcilik Bankası Murakıplıklarında bulunmuştur. 11.04.1986 tarihinde vefat etmiştir.

Fransızca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni