Mehmet İzmen

Mehmet İzmen (101)

(106)

Mustafa Bey'in oğludur. 1909 (1325) yılında (Giresun'da doğmuş, Trabzon Lisesinden sonra, 1934'de Mülkiyeden mezun olmuştur. Bir süre Maliye Teftiş Heyeti Tetkik Memurluğunda bulunduktan sonra, 31.12.1934 tarihinde açılan sınavı kazanarak Müfettiş Muavinliğine atanmış, daha sonra, staj yapmak üzere bir yıl süreyle Fransa'ya gönderilmiştir. 1946 yılında Başbakanlık Genel Teftiş Müşavirliğine getirilmiş, bu kuruluşun kaldırılması üzerine Birinci Sınıf Maliye Müfettişliğine nakledildikten sonra, 06.07.1949'da İstanbul Defterdarı olmuş, daha sonra Maliye Müsteşarlığı (1951-1956) ile Milli Reasürans Genel Müdürlüğünde (1956-1961) bulunmuştur. 1961 yılında Giresun Senatörü olarak T.B.M.M.'ne girmiş bu arada Tarım Bakanlığı yapmış (1962-1963); Senatörlüğü 1966 yılında sona erdiğinde Milli Reasürans T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına tayin edilmiştir. Haziran 1968'de Cumhuriyet kontenjanından senatör seçilmiş, 1969 seçimlerinden önce bir süre Ulaştırma Bakanlığı yapmış; bütün bu görevleri sırasında, Ankara Polis Enstitüsü Mali Bilgiler Öğretmenliği (1947-1956), İstanbul İktisat Fakültesi "Devlet Muhasebesi" dersi Öğretim Görevlliği (1949-1951) ve Avrupa Konseyi Delegeliğinde (1964-1966) bulunmuştur. Kontenjan Senatörlüğü yaparken, 22.05.1972 tarihinde de Milli Savunma Bakanlığına atanmıştır. 08.01.1986 tarihinde vefat etmiştir.

Fransızca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Basılmış Eserleri:

Vergi (1947)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni