Mehmet Kazım Görkay

Mehmet Kazım Görkay (050)

(052)

Gümülcine Muhasebecisi Mehmet Cemâl Bey'in oğludur. 1891 (1307) yılında Edirne'de doğmuş, 1911 yılında Mekteb-i Mükiyye-i Şâhaneden mezun olmuştur.

1911 yılında Maliye Nezareti Muhasebei Umumiye Müdüriyeti Tetkik Kalemine girmiş, 1914'te Hariciye Nezareti Muhasebe Müdürlüğüne geçmiş, 1922 yılında Millî Mükûmetin kurulması üzerine açıkta kalmıştır. 07.01.1923 tarihinde, tahvilen, Müfettiş Muavini olarak Teftiş Kuruluna girmiş; bir süre Paris'te staj yapmış; İkinci Sınıf Müfettiş iken, 1927 yılında, Kuruldan ayrılarak sırasıyla, Devlet Demiryolları ve Limanları Umum Müdürlüğü Muhasebe Dairesi Reis Muavini (1927-1931), aynı Dairenin Reisi (1931-1933), İstanbul Defterdarlığı Maliye Başmurakıbı (1933-1936), İstanbul Defterdarı (1936-1939), Vergiler Temyiz Komisyonu Reisi (1939-1942) ve bir süre İktisadî Devlet Teşekkülleri Memurları Tekaüd Sandığı Başkanı olmuş; İstanbul Emniyet Sandığı Başkanı iken, 18.08.1943 tarihinde vefat etmiştir.

Arapça, Farsça, Rumca ve Fransızca bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni