Mehmet Nazım Olcay

Mehmet Nazım Olcay (018)

(009)

Maliye Nazırı Ragıp Bey'in oğludur. 1878 (1294) yılında İstanbul'da doğmuştur. Galatasaray Sultanisinden mezun olmuştur.

1901-1908 yılları arasında Tahriratı Hariciye Kaleminde, Muhasebei Merkeziye Merkez Kaleminde, Âşar ve Rüsûmat İdarei Umumiyesi Âşar Kaleminde görevler almış, 29.12.1908 tarihinde açılan sınavı kazanarak 11.01.1909 tarihinde Maliye Müfettiş muavinliğine tayinini takiben Fransa'ya staja gönderilmiş, dönüşünde 28.12.1909 tarihinde, Dördüncü Sınıf Maliye Müfettişliğine tayin edilmiştir. 17.07.1932 tarihine kadar Kurulda çalışmış ve Maliye Başmüfettişliğinden emekliye ayrılmıştır.

Fransızca ve İngilizce bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni