Mehmet Nurettin Erklen

Mehmet Nurettin Erklen (039)

(037)

Maatahrir Vergi İdarei Umumiyesi Müdür Muavini Ahmet Neşet Bey'in oğludur. 1882 (1298) yılında İstanbul'da doğmuştur. Dersaâdet İdadî Mülkiyesinden mezun olmuştur.

1898 yılında Şûrayı Devlet Tanzimat Dairesi Kaleminde göreve başlamış; Babıâli Tercüme Kaleminde (Fransızca) on yıl çalıştıktan sonra, 27.10.1911 tarihinde açılan sınavı kazanıp, 14.11.1911 tarihinde Müfettiş Muavini olarak Teftiş Kuruluna girmiştir. 1922 yılında staj için Fransa'ya gönderilmiştir. 1924 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığına getirilmiş, bu görevi sırasında 22.09.1928 tarihinde Devlet Demiryolları ve Limanları Umum Müdürlüğü Meclisi İdare Azalığına tayin edilmiş; daha sonra aynı yerde Murakıplık, Başmurakıplık görevleri yapmıştır. Bina Vergisi Temyiz Komisyonu Azalığında, 22.04.1934-27.04.1936 tarihleri arasında T.C. Merkez Bankası Heyeti Umumiye Murakıplığında, 16.12.1935-24.10.1940 tarihleri arasında da, Etibank İdare Meclisi Azalığında bulunmuştur. 24.10.1940'de Teftiş Kuruluna dönmüş, 31.12.1943'de Başmüfettiş olarak emekliye ayrılmıştır.

"Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta ve Fransızca bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni