Mehmet Raşit Erer

Mehmet Raşit Erer (003)

(014)

Şurayı Devlet Muavinlerinden Mehmet Mansur Bey'in oğludur. 1868 (1284) yılında İstanbul'da doğmuş, Mekteb-i Sultanîde okumuştur. Şemsettin Sami Beyin damadıdır (Kamus-u Fransevi Lûgatı Yazarı).

Nafıa Nezareti Fen Kaleminde, Borsa Komiserlik Kitabetinde çalışmış; Faik Nüzhet (12), Oskan (13) ve Ahmet Cemâlettin (15) Beylerle birlikte Rumeli Vilâyât-ı Selâse-i Şahanesi (Kosova, Selanik, Yanya, Manastır ve İşkodra Vilayetleri) Müfettiş-i Umumisi Hüseyin Hilmi Paşanın refakatinde Maliye İslahat Komisyonu Maliye Müfettişi iken, 14.09.1909 tarihinde naklen, Birinci Sınıf Müfettiş olarak Teftiş Kuruluna girmiş; Oskan (Ohannes) ile birlikte Teftiş Heyeti Umum Müdürü H.Jolly'nin yardımcılığını yapmıştır. Kasım 1918'de İaşe Nazırlığına tayin edilerek Teftiş Kurulundan ayrılmış; Defter-i Hakani Emanetinde, 03.09.1919-22.04.1920 tarihleri arasında, Teftiş Heyeti Reisliği görevinde bulunmuş, 1920-1921 yıllarında Maliye Nazırlığı yapmıştır.

Fransızca bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni