Mehmet Remzi Çine

Mehmet Remzi Çine (017)

(008)

Dersaâdet Birinci Sınıf Rüsumat Muhafaza Memuru Mehmet Ali Bey'in oğludur. 1876 (1292) yılında İstanbul'da doğmuştur. Fatih Askerî Rüştiyesinden mezun olmuştur.

İlk memuriyete Osman-ı Maden-Ziraat Nezaretinde başlamış, daha sonra Düyûnu Umumiye İdarei Merkeziyesi Pul Şubesi Mütercimliği yapmış; 29.12.1908 tarihinde açılan sınavı kazanarak 11.01.1909 tarihinde Maliye Müfettiş Muavinliğine, Fransa'da stajını tamamladıktan sonra da, 28.12.1909 tarihinde Dördüncü Sınıf Maliye Müfettişliğine tayin edilmiştir. 11.12.1923 tarihinde Divanı Muhasebat Reisi Saniliğine getirilmiş, 13.04.1924 tarihinde yeniden Kurula dönmüş, 10.10.1927 tarihinde Sivas Mebusu seçilerek Teftiş Kurulundan ayrılmıştır.

"Fahrî Maliye Müfettişi" ünvanına sahip idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni