Mehmet Rıza Turgay

Mehmet Rıza Turgay (167)

(182)

Emekli memur Tevfik Turgay'ın oğludur. 1923 yılında İstanbul'da doğmuş, 1939'da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Teftiş Kurulu'na 06.01.1948 tarihinde girmiş, 1953-1954 yılları arasında Batı Almanya'da staj yapmıştır. 28.04.1961'de Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Müşavirliğine atanarak Teftiş Kurulu'ndan ayrılmış, 1963 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne (1963-1967) getirilmiştir. 14.04.1967 tarihinde Sayıştay Başkanlığına seçilmiş, 08.01.1973 tarihinde emekli olmuş ve Bağ-Kur Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmış, 01.06.1976 tarihinde bu görevden de ayrılmıştır. Daha sonra Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği (22.01.1981-01.09.1981), Türkiye Petrol Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği (12.11.1983-01.11.1984) ve Devlet Malzeme Ofisi Yönetim Kurulu Üyeliği (01.11.1984-15.11.1984) yapmıştır. 20.06.2003 tarihinde vefat etmiştir.

İngilizce ve Almanca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Basılmış Eserleri:

(1) Federal Almanya Merkez Bankacılığı (1955)

(2) Batı Almanya'da Kambiyo Kontroluna Ait Mevzuat ve Tatbikat (1955)

(3) Japonya'nın Bütçe ve Mali Denetim Mevzuatı (1968)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni