Mehmet Saffet Mürenci

Mehmet Saffet Mürenci (046)

(047)

Osmanlı Seyrisefain Serçarklarından Mustafa Kâmil Bey'in oğludur. 1883 (1299) yılında İstanbul'da doğmuş, 1913'de Darülfünûn Hukuk Şubesinden mezun olmuştur.

Mektebi Sanayide çeşitli memuriyetlerde, Maliye Nezareti Muhasebei Maliye Müdüriyetinde ve Divanı Muhasebat Mümeyyizliklerinde bulunduktan sonra, Veznei Umumî Müdürü iken, 01.02.1922 tarihinde, naklen, Üçüncü Sınıf Müfettiş olarak Teftiş Kuruluna girmiş; 29 yıl Müfettişlik yaptıktan sonra, Maliye Başmüfettişi iken 12.01.1951 tarihinde vefat etmiştir.

Fransızca ve Ermenice bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni