Mehmet Said Erda

Mehmet Said Erda (058)

(058)

Kadı Mümin Bey'in oğludur. 1891 (1307) yılında Kırcaali'de doğmuş, 1911'de Mülkiyeden mezun olmuştur.

Maliye Nezareti Millî Emlâk Umum Müdürlüğü Üçüncü Sınıf Kâtipliği ile devlet hizmetine girmiş; çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, İstanbul Muhasebe Mümeyyizi iken, 20.10.1923 tarihinde, C.Yeşil (60), H.Hüsnü Yümel (61), A.Başman (64) ve A.Numan Erdem (63) ile birlikte, naklen, Maliye Müfettiş Muavinliğine tayin edilmiştir. Üçüncü Sınıf Maliye Müfettişi iken, Eylül 1927'de, T.C. Ziraat Bankası Birinci Sınıf Müfettişliğine, Aralık 1927'de aynı Banka Umum Muhasebe Müdürlüğüne atanmış; daha sonra, Merkez Bankası İstanbul Şubesi Müdürlüğü (1937-1940), İş Bankası Umum Müdürlüğü (1940-1945) görevlerinde bulunmuştur. 09.08.1945'de vefat etmiştir.

Fransızca bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni