Mehmet Sait Kandan

Mehmet Sait Kandan (120)

(121)

Emekli Elâziz Defterdarı Salih Zeki Bey'in oğludur. 1911 (1327) yılında İstanbul'da doğmuş, 1930 yılında İstanbul Lisesini, 1933'de Mülkiyeyi bitirmiştir.

Teftiş Kuruluna 10.02.1937 tarihinde girmiş, 1934 yılında staj amacıyla Paris'e gönderildiğinde, "Ecole Libre des Sciences Politiques"e devam ederek 1936'da diploma almıştır. 14.04.1941 tarihinde Divanı Muhasebat Müddeiumumî Muavinliğine getirilmiş; daha sonra Maraş ve Çorum Defterdarlıkları (1941-1943), Vergiler Temyiz Komisyonu Azalığı (1943-1944), Çalışma Bakanlığı Müfettişliği (1945-1946), Toprak Mahsulleri Ofisinde Bölge Müdürlüğü (1947-1948) ve Mali Müşavirlik (1948), Danıştayda Yargıçlık ve Kanun Sözcülüğü (1948-1950), T.C. Emekli Sandığı Genel Müdür Yardımcılığı (1950-1953) ve Başmüşavirliği (1953-1956), (aynı zamanda Türkiye Emlâk Kredi Bankası İdare Meclisi Üyeliği), Başvekalet Mütehassis Müşavirliği (Bu dönemde Sosyal Hizmetler Enstitüsünü kurmuştur) (1956-1960), Maliye Tetkik Kurulu Üyeliği (1964-1971), Londra Büyükelçiliği nezdinde Maliye ve İktisat Müşavirliği (1971-1973) ve Maliye Tetkik Kurulu Üyeliği (1974-1975) yapmıştır. 02.10.1975 tarihinde emekli olmuş ve 03.09.1991 tarihinde vefat etmiştir.

Fransızca bilmekte idi.

Basılmış Eserleri:

(1) Sosyal Sigortaların Plasmanları (1951)

(2) Emeklilik Rejimleri ve Emekli Sandıkları (1952)

(3) Ucuz Mesken Kredisi (1953)

(4) T.C. Emekli Sandığı Mevzuatı (1954)

(5) Müşterek Pazar Memleketlerinin Vergi Sistemleri (1966)

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni