Mehmet Salih

Mehmet Salih (049)

(059)

Uzunhasanoğlu Hasan Bey'in oğlu, 1937 yılında Kurula giren H.Rıfat Onat'ın (121) babasıdır. 1886 (1302) yılında İstanbul'da doğmuş, 1909'da Mercan İdadîsinden mezun olmuştur.

Sınavla Ziraat Bankası Müfettişi olmuş; Maliye Vekâleti Muhasebe-i Maliye Umum Müdür Muavinliği yaptıktan sonra, 20.10.1923 tarihinde, terfian Üçüncü Sınıf Maliye Müfettişliğine atanmıştır. 15.03.1926'da Maliye Müfettişliğinden ayrılmış ve Devlet Demiryolları Muhasebe Dairesi Reisliğinde bulunmuştur. 1933 yılında vefat etmiştir.

Rusça ve Bulgarca bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni