Mehmet Selahattin Hüsnü ÇAM

Mehmet Selahattin Hüsnü ÇAM (031)

(030)

Osmanlı Ordusu Kumandanlarından Mirliva Hüseyin Hüsnü Bey'in oğludur. 1885 (1301) yılında İstanbul'da doğmuştur. 1907'de Galatasaray Sultanîsinden mezun olmuştur.

Memuriyete Darphanede (1907-1910) başlamış, 1910 yılında mütercim olarak Maliye Nezaretine girmiş ve maiyetinde çalıştığı sırada kendisini takdir eden Heyeti Teftişiye Reisi H.Jolly'nin teşviki ile, 20.10.1910 tarihinde açılan sınavı kazanıp 02.11.1910 tarihinde Müfettiş Muavini olarak Teftiş Kuruluna girdikten sonra staj amacıyla bir yıl Fransa'ya gönderilmiştir. Müfettişliği sırasında ayrıca 1919 yılında İhracat Heyeti Azalığı, 1920 yılında "Hicaz ve Askerî Demiryolları Müdüriyeti Hesap Tasfiyesi ve Satış Komisyonu" Başkanlığı yapmıştır. 1925'de Maliye Müfettişliğinden ayrılarak Sınaî ve Ticarî Muameleler Müdürü olarak Sanayi ve Maadin Bankasına geçmiştir. Kendisine aynı yıl "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanı verilmiştir. 1926'da Türkiye Ziraat Bankası Umumi Katipliğine, 1928 yılında da aynı Banka Umum Müdür Muavinliğine tâyin olunmuş, bu görevleri sırasında Yüksek İktisat Meclisinde ve Malî Islâhat Komisyonunda da çalışmıştır. 1931 yılında yeni kurulan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, 28 Mart 1939 tarihinde de Türkiye İş Bankası Umum Müdürlüğüne tâyin olunmuştur. 22 Temmuz 1940 tarihinde Seyhan Milletvekilliğine seçilmiş, 1945'de istifa ederek görevinden ayrılmıştır. 03.02.1949 tarihinde vefat etmiştir.

Arapça ve Fransızca bilmekte idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni