Mehmet Seyfettin Oran

Mehmet Seyfettin Oran (021)

(050)

Gümrük Muhafaza Memurlarından Mahmut Bey'in oğludur. 1883 (1299) yılında İstanbul'da doğmuş, 1906 yılında Mekteb-i Mülkiye'den mezun olmuştur.

Muhasebe-i Maliye Müdürü iken, 19.09.1922 tarihinde terfian Birinci Sınıf Maliye Müfettişliği'ne tayin edilmek suretiyle Teftiş Kurulu'na girmiştir. 26.06.1923 tarihinde Maliye Vekaleti Müsteşarlığına atanarak Kuruldan ayrılmış; daha sonra Tütün İnhisarı Umum Müdürlüğü (1926), Sayıştay 2 nci (1931) ve 1 inci (1933) Başkanlıkları, İstanbul Milletvekilliği (1950-1957) ve Vakıflar Bankası İdare Meclisi Reisliği (1957-1959) görevlerinde bulunmuş; 18.07.1959 tarihinde vefat etmiştir.

Fransızca bilmekte ve "Fahri Maliye Müfettişi" ünvanına sahip bulunmakta idi.

Albüme geri dön
Gizlilik Bildirimi KVKK Aydınlatma Metni